Metafoor

Vaata flash-animatsioone ja kuula vastuseid animatsioonis püstitatud küsimustele.

Kuula vastust: heli2.mp3

Vaata järgmist flash-animatsiooni:

Mõisted

Metafüüsika on filosoofiaharu, mille ülesandeks on mõista ja seletada maailma tervikuna.

Epistemoloogia ehk tunnetusõpetus on filosoofiaharu, mille teemade ringi kuuluvad küsimused, kuidas me saame maailmast teadmisi.

Utilitarism on eetikateooria, mis ütleb, et hea tegevuse mõõdupuuks on sellest tulenev kasu.

Kohustuse-eetika ehk deontoloogiline eetika seob tegevuse väärtuse tegevuse endaga, mitte selle tagajärgedega.

back forward