Mõtlemisülesanded

1. Selgita, mis on defineerimine perekondlikkuse alusel?

Vaata vastust

Siis tuleb õige vastus: Defineerimine viisil, mis võtab kokku või tõstab esile erinevate nähtuste ühisosa. Kui su selgitus langeb mõttelt kokku, siis oled tubli. Kui ei lange kokku, siis…


2. Püüa mõelda, kas oskad selgita filosoofia ja teaduse vahekorda!

Vaata vastust

Oled tubli, kui tabasid mõtlemast end viisil, et 1) Teaduse küsimused kõrgel abstraktsiooni tasemel kattuvad filosoofia küsimustega 2) Filosoofia on teaduse jaoks ideede ja küsimuste „küpsemise“ keskuseks.


3. Kas võid endale tunnistada, et oskad selgitada, mis on filosoofia?

Jah, arvan, et saaksin hakkama!

Nüüd võiksid edasi minna. Oma teed jätkata.

Ei, ma pole päris kindel...

Enne kui edasi lähed, sirvi veel materjale ja mõtle selle küsimuse üle!
back forward