Ülesanded ja harjutused

Ülesanded ja harjutused on jagatud kaheks:

  • Mõtlemisülesanded, mis suunavad Sind arutlema erinevate probleemide üle
  • Kontrolltest, kus on erinevad valikvastustega küsimused ja pärast testi esitamist saad teada nii oma punktisumma kui ka õiged vastused
back forward