Tartu Ülikooli Sihtasutus

Kontaktisikud:

Triin Vakker (triin.vakker@ut.ee)

Katrin Linno (katrin.linno@ut.ee)

Tegevused

Sihtasutus koordineerib järgmisi artiklikonkursse:

1. Õigusteaduse ja advokatuuriga seotud vikiartiklid

Eesti Advokatuur ja Tartu ülikool selgitavad kolmel artiklikonkursil välja parimad TÜ üliõpilaste või õppejõudude kirjutatud eestikeelsed õigusteaduslikud või advokatuuriga seotud Vikipeedia artiklid. Artiklikonkursid toimuvad kolmel korral perioodil 2018-2019:

1) 2018. a tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva (ühine konkurss Notarite Kojaga),

2) 2019. a tähistatakse kevadel Eesti Advokatuuri 100. aastapäeva,

3) 2019. aasta lõpus eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva (ühine konkurss Notarite Kojaga).

2. Majandusvaldkonna vikiartiklid (Swedbanki digihariduse konkurss)

Kahe aasta jooksul viime läbi digihariduse konkurssi, mille rahastaja on Swedbank. Konkursi raames korraldame neli artiklivõistlust aastatel 2017-2018. Esimest artiklivõistlust koordineeris Miljon+, teise vooru eel tegime lepingusse muudatuse (lisa kättesaadav DHISis) ja anname koordineerimise üle TÜ sihtasutusele. Vt ka info Sisus.

Digihariduse III voor 01.02.-10.05.2018: veebruaris hindamiskomisjonile teade, et konkurss on avatud; 10.-11. mail hindajatele teade, et konkurss on lõppenud; hindamistabeli jagamine; otsus 01.06; parimate autasustamine võiks olla TÜ sihtasutuse üritusel juuni keskel.

3. Õigusteaduslikud ja Notarite Kojaga seotud vikiartiklid

Notarite Koja artiklikonkurssi koordineerib TÜ sihtasutus.

Artiklikonkursid parimate vikiartiklite väljaselgitamiseks viiakse läbi kolmel korral perioodil 2018-2019:

1) 2018. a. veebruaris tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva (ühine konkurss Eesti Advokatuuriga),

2) 2018. a. novembris tähistatakse Eesti notariaadi 25. aastapäeva,

3) 2019. aasta lõpus tähistatakse eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva (ühine konkurss Eesti Advokatuuriga).