Koostöö ja partnerlus

Koostööpartnerite otsimine ja kaasamine projekti tegevustesse.

Konkursside ettevalmistus ja läbiviimine.