Koostöö ja partnerlus

Koostööpartnerite otsimine ja kaasamine projekti tegevustesse.

Konkursside ettevalmistus ja läbiviimine.

miljon_koostookutse_01.pdf301 KB