Õppetöö ja tagasisidestamine

Vikipeedia artikli kirjutamine õppetöö osana.

Tudengite ja õppejõudude toetamine.

Vikiartiklite keeletoimetamine.

Vikipeedia kõrgkoolides

Kuidas Vikipeedia-artikli ülesannet korraldada? (Ann Siiman)

vikiartikli_ulesanne.pdf156 KB
vikipeedia_oppetoos_koostaja_ann_siiman.pdf23 KB