Keskkonnamikrobioloogia töörühm

 

Keskkonnamikrobioloogia töörühma peamiseks eesmärgiks on uurida tehislikes ja looduslikes ökosüsteemides toimuvaid  biogeokeemilisi protsesse. Olulisemad uurimisvaldkonnad on mikroobide poolt vahendatud protsessid lämmastiku-, fosfori- ja süsinikuringes tehismärgalades ning looduslikes ökosüsteemides. Veel tegeletakse tänapäeval väga aktuaalse antibiootikumide resistentsusgeenide leviku ning nanoosakestega keskkonnas. Koostöös välisülikoolidega osaletakse mitmes keskkonna biotehnoloogiaga seotud uurimisprojektis.

Erinevate keskkondade mikroobikoosluse mitmekesisust, aktiivsust ja funktsionaalsust uuritakse kaasaegselt sisustatud laboris kasutades väga erinevaid molekulaarseid meetodeid (nt kvantitatiivne PCR, metagenoomika). Töörühma igapäevatöös on ka väga olulisel kohal nii uute molekulaarsete kui ka bioinformaatiliste metoodikate väljatöötamine.

Prof. Jaak Truu juhitud töörühm on tegev juba aastast 2008 ja saavutanud selle ajaga väga kõrge teadusliku taseme. Koostööd tehakse nii Eesti Maaülikooliga ja Tallinna Tehnikaülikooliga kui ka paljude ülikoolidega välismaal.

 

Kontakt: jaak.truu [at] ut.ee

Riia 23b - 303