Meist meedias

Soovime suurendada ilma ja kliima alast teadlikkust Eesti ühiskonnas.

Oleme populaarteaduslikul tasemel kirjutanud nii ohtlikest ilmanähtustest, kliima muutustest

kui ka õhukvaliteedi probleemidest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varasemad