Meeskond

Projektijuht ja tööturu ekspert on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhataja Kerly Espenberg, kellel on pikaajaline sotsiaalteaduslike rakendus- ja teadusuuringute juhtimise ja nendes osalemise kogemus.

Perepoliitika ekspert Mare Ainsaarel on mitmekülgne kogemus perekäitumise, viljakus- ja sündimuskäitumise, hariduse ja seksuaalkäitumise uurimise alal. 

Valimiekspert Reigo Hendriksonil on bakalaureusekraad matemaatilises statistikas ning ta on omandamas sama eriala magistrikraadi.

Marek Sammul on RAKE analüütik. Tal on doktorikraad ökoloogias, rikkalik kogemus mitmesuguste teadusuuringute algatamisel ja elluviimisel ning teadusrühmade juhtimisel.

Kadri Soo on ekspert riskikäitumise, seksuaaltervise ja peresuhete valdkonnas. Tal on pikaajaline kogemus erinevate sotsioloogiliste uuringute, sh tervise riskikäitumise ja vägivalla uuringute läbiviimisel.

Rändeekspert Häli Tarum on töötanud sotsiaalministeeriumis, sh kirjutanud viimase rändeuuringu raporti (2013). Tema doktoritöö uurimisteemadeks on erinevad võrgustikud ja nende mõju inimeste pereelule, samuti see, kuidas erinevad poliitikad mõjutavad võrgustikke.

Aivi Themas on RAKE analüütik ning tal on magistrikraad matemaatilises statistikas. Ta on osalenud mitmes küsitlusuuringus küsimustike koostajana ja tulemuste analüüsijana.

Tervise ala ekspert Anneli Uusküla on Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi epidemioloogia professor ja TÜ kliinikumi nahahaiguste kliiniku arst-õppejõud. Ta on Eesti teadusagentuuri tervisevaldkonna ekspertkomisjoni liige ja ta töötab naha- ja suguhaiguste arstina.