Ankeedi täitjale

Kui saite kutse uuringus osaleda, siis olete üks nendest 4800 mehest vanuses 16–54 eluaastat, kelle valisime Eesti mehi esindama juhuvaliku teel. See tähendab, et valisime Teid Eesti rahvastikuregistrist juhuslikult välja.

Selleks, et uuring täidaks oma eesmärki, on väga oluline Teie abi. Ühtegi valimisse kutsutut asendada ei saa. Sellest tuleneb palve: Teie arvamus ja kogemused maksavad, palun leidke veidi aega ja osalege uuringus. Väga oluline on, et vastaksite kõikidele küsimustele ausalt. Üksnes nii saame tegelikust olukorrast tõese ülevaate.

Uuringute läbiviimise kogemus näitab, et inimesi on keeruline leida, sest paljud ei ela rahvastikuregistrisse märgitud aadressil, kortermajade uksed on lukus ja raske on tabada aega, mil uuringusse valitud inimene on kodus. Seepärast palume kõigil, kes on saanud uuringukutse aadressile, kus kirja adressaat ei ela, anda sellest teada uuringumeeskonnale.

Ankeedi täitmine võtab ca 45 minutit. Vastata on võimalik nii eesti kui vene keeles. Vastamiseks on mitu võimalust. Juhul, kui kasutate arvutit, on mugavam täita ankeet veebis. Juhul, kui eelistate ankeedi täita paberil, siis palun andke sellest teada uuringumeeskonnale. Seejärel postitame Teile paberankeedi.  

Küsimustik sisaldab ka isiklikku laadi küsimusi. Seepärast soovitame Teil vastamiseks valida aeg ja koht, mil Te saate küsimustikku segamatult täita. Teie vastuste konfidentsiaalsuse tagamiseks on uuringus osalemine anonüümne. Teie vastuseid ei seota Teie nimega, arvuti IP-aadressiga ega muu infoga, mis võimaldaks tuvastada Teid või Teie arvutit.

Ankeedile vastanute vahel loosime välja 15 kinkekaarti väärtusega 20 eurot, mille saajal on valida, millise poe (kas toidupoe, raamatupoe või piletilevi) kinkekaarti ta soovib saada.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik mingil põhjusel küsitlusele vastata, siis palume, et võtaksite kindlasti ühendust Tartu Ülikooli uurimisrühmaga. Sel juhul ei saada töörühm Teile meeldetuletusi.