Teadustöö

Uuringud
1. Rozgonjuk, D., Kraav, T., Mikkor, K., Orav-Puurand, K., & Täht, K. (2020). Mathematics anxiety among STEM and social sciences students: the roles of mathematics self-efficacy, and deep and surface approach to learning. International Journal of STEM Education, 7(1), 1-11.

2. Loid, K., Täht, K., & Rozgonjuk, D. (2020). Do pop-up notifications regarding smartphone use decrease screen time, phone checking behavior, and self-reported problematic smartphone use? Evidence from a two-month experimental study. Computers in Human Behavior, 102, 22-30.

3. Rozgonjuk, D., Sindermann, C., Elhai, J. D., & Montag, C. (2020). Fear of missing out (FoMO) and social media’s impact on daily-life and productivity at work: do WhatsApp, Facebook, Instagram and Snapchat use disorders mediate that association?. Addictive Behaviors, 106487.

4. Silm, G., Pedaste, M., & Täht, K. (2020). The relationship between performance and test-taking effort when measured with self-report or time-based instruments: A meta-analytic review. Educational Research Review, 100335.

5. Silm, G., Must, O., & Täht, K. (2019). Predicting performance in a low-stakes test using self-reported and time-based measures of effort. TRAMES: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 23(3).


Artiklid
1. Kraav, Tiina (2019). Maailma parim kool? Pihlap, Sirje; Kraav, Tiina (Toim.). Koolimatemaatika XLVI (5−9). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

2. Pihlap, Sirje (2019). Ideid viimastelt Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverentsidelt. Koolimatemaatika XLVI, XLVI: XLVI Eesti matemaatikaõpetajate päevad, Kuressaare, 8. – 9. november 2019. Toim. Sirje Pihlap, Tiina Kraav. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 27−29.

3. Postov, Rita; Jukk, Hannes (2019). GeoGebra dünaamilised töölehed põhikooli statistikas ja tõenäosuses. Pihlap, Sirje; Kraav, Tiina (Toim.). Koolimatemaatika (30−35). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

4. Täht, K.; Rozgonjuk, D. (2019). Õppimisest ja õpilaste heaolust tehnoloogiarikkal ajal. Koolimatemaatika, XLVI: XLVI Eesti matemaatikaõpetajate päevad, Kuressaare, 8. – 9. november 2019. Toim. Sirje Pihlap, Tiina Kraav. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

5. Pedaste, M., Palts, T., Kraav, T., Orav-Puurand, K. Kori, K, Sõrmus, M, Kivisoo, K. (2020). Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. M. Pedaste (Toim.). Üldpädevused gümnaasiumis (159−199). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.


Õppeaastal 2019/20 juhendatud magistritööd:
1.      Laura Kuusemets. Abakuse õppematerjalide loomine ja tunni läbiviimist toetavad materjalid õpetajatele ning õpilaste ja õpetajate tagasiside loodud õppematerjalidele. Juhendaja Sirje Pihlap.

2.      Eneli Maal. Eesti matemaatikaõpetajate ettevalmistus, oskused ja valmisolek koolis töötamiseks. Juhendajad Kristel Mikkor, Dmitri Rozgonjuk.

3.      Sergei Ponomar. Matemaatika täiendõppe e-kursuse prototüübi koostamine õpidisaini mudeli SAM2 abil. Juhendaja Hannes Jukk.

4.      Eve Taar. Matemaatikaõpetaja enesetõhus ning suhtlemine õpilaste ja kolleegidega. Juhendajad Karin Täht ja Dmitri Rozgonjuk.

5.      Karin Tepaskent. Stereomeetria töölehed kitsa matemaatika kursusele ja GeoGebra liitreaalsuse võimaluste tutvustamine. Juhendajad Kerli Orav-Puurand ja Tiina Kraav.