Inimesed


Karin Täht - keskuse juhataja, matemaatikahariduse psühholoogia kaasprofessor

Kristel Mikkor - keskuse õppejuht, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuht

Hannes Jukk - matemaatika didaktika nooremlektor

Tiina Kraav - matemaatikahariduse lektor

Kerli Orav-Puurand - matemaatikahariduse lektor

Sirje Pihlap - matemaatika didaktika nooremlektor

Dmitri Rozgonjuk - matemaatikahariduse peaspetsialist
 

Pildil vasakult Sirje Pihlap, Karin Täht ja Kristel Mikkor.
Pildil vasakult Sirje Pihlap, Karin Täht ja Kristel Mikkor.

Karin Täht (paremalt teine) Arvamusfestivalil.
Karin Täht (paremalt teine) Arvamusfestivalil.