Väliskliendi teenindamisega seotud töökorralduslikud tegevused

Külalise teenindamiseks on vajalik majutusettevõttes kõigi töötajate koostöö ja töö läbimõeldud korraldus. Tegevused väliskliendi teekonna lõikes, mis vajavad teostamist suuresti sõltumata majutusettevõtte suurusest või organisatsioonistruktuurist:

Külastuseelne etappSaabumineViibimineLahkumineJäreltegevus
 • majutusettevõtte turundus;
 • hinnakujundus;
 • tootearendus, sh paketid;
 • vahendajatega koostöölepingute sõlmimine, vahendajaks võib olla nt reisikorraldaja;
 • infopäringutele vastamine;
 • individuaal- ja rühmatellimuste vastuvõtt, muutmine, tühistamine;
 • vajadusel ettemaksuarvete. väljastamine
 • parkimine;
 • külastaja sisseregistreerimine;
 • vajadusel külastajaga arveldamine;
 • võtme ja võtmekaardi väljastamine külastajale.
 • hommikusöögi valmistamine ja serveerimine;
 • kliendi äratamine;
 • lisateenuste müük, mäiteks külastaja pesu pesemine;
 • arvepidamine külastaja poolt majutusettevõttes kasutatud lisateenuste üle, mis on lisatud majutuse arvele;
 • külastaja probleemide lahendamine, näiteks probleemid majutusruumis;
 • vahekoristus majutusruumis.
 • arve koostamine;
 • tagasiside kogumine;
 • lõpukoristus majutusruumis.
 • ülekande-arvete laekumise kontroll;
 • arve saatmine tasumata teenuste eest, näiteks minibaari kasutamine;
 • turundustegevused kutsumaks külalist taas uuele kliendi teekonnale.

 

 

 

back forward