Praktiline näideEestist ja mujalt maailmast: sisekliendiga seonduvad töökorraldus

Juhtum 1. Majutusettevõtte sisekliendi teenindmaisega seonduv töökorraldus - Eestis tegutseva keskmise suurusega hotelli näitel

  1. Töötaja isikliku sõiduauto parkimine: tasuta parkimine hotelli parklas. Selleks on töötajale väljastatud parkimiskaart.
  2. Töötaja majutusettevõttesse sisenemine: ettevõtte peauksest, kust külalisedki.
  3. Töötajate riietusruumid: riietusruumid on naistele ja meestele eraldi ning asuvad hotelli 0. korrusel.
  4. Tööriietus ja nende hooldamine: töötajatele on väljastatud ettevõtte poolt vormiriietus ja nad peavad seda kandma kogu tööaja jooksul. Ettevõttes on oma pesumaja, mis hooldab vormiriideid. Soovi korral võib töötaja ka ise hooldada.
  5. Nõuded personali riietusele ja välimusele: rangeid kirjapandud nõudeid ei ole, lähtutakse klassikalise korrektse välimuse põhimõtetest.
  6. Suitsetamise võimalused: töötajatel on hotellis oma suitsetamisruum.
  7. Töötajate toitlustamine: töötajaid toitlustatakse tasu eest nn oma pere köögis. Kohapeal ei pea rahaga arveldama, tasu arvestatakse kuu lõpus palgast maha. Söögiaeg on ettenähtult vahemikus kell 12.00-14.00. Vastuvõtutöötajal tuleb sööma mineku ajaks omale asendaja leida, näiteks vastuvõtujuht. Töötajate söögiruum asub toitlustusosakonnas köögipoolel.
  8. Töödistsipliin, haigestumine / puudumine: kui ei saa haiguse tõttu tööle tulla, tuleb sellest teatada oma üksuse juhile või leitakse ise asendaja.

Allikas: info tugineb autori intervjuule ettevõtte töötajaga

Hotelli peauks Hotelli töötajatel on eeltoodud juhtumi põhjal lubatud siseneda peauksest  (Allikas: autori erakogu)

 

back forward