Enesetest

Enesetest koosneb kaheksast ülesandest. Neile vastuseid pakkudes saate tagasisidet, kuidas olete omandanud õpiobjekti materjalid. Head testimist!

back forward