Majutusettevõtte töökorralduse sisu

Majutusettevõtte töökorralduse võib jagada kolmeks peamiseks valdkonnaks:

  • väliskliendi teekonna töökorraldus;
  • sisekliendiga ehk majutusettevõtte töötajtega  seonduv töökorraldus;
  • aruandlus, planeerimine ja kontroll.

Majutusettevõtte töökorralduse eripärad johtuvad:

  • majutusettevõtte äriideest;
  • majutusettevõtte liigist.

Majutusettevõtte öökorraldusega kaasnevate ressursside juhtimine:

  • finantsressursid - käive ehk sissetulek ja kulud;
  • füüsiline ressurss - majutusettevõtte kliendipiirkond ja töötajate piirkond;
  • inimressurss - tööjõud, kvalifikatsioon.

Majutusettevõtte töökorraldust mõjutavad nii ettevõtte sisesed kui välised tegurid.

Näide väliskeskkonnast tulenevatest majutusettevõtte töökorraldusega seotud mõjuteguritest:

Õigusakt või kontrollorgan

Kontrollib / määrab

1)     Turismiseadus

kehtestab majutusteenuse  kasutaja registreerimise nõuded ja külastajakaardi kohustusliku sisu

2)     Nõuded majutusettevõttele (määrus)

- kehtestab majutusettevõtte üldnõuded, mis on kõigile kohustuslikud

- kehtestab  spetsiifilised nõuded vastavalt majutusettevõtte  liigile ning nõuded majutus- ja hügieeniruumidele

3)     Statistikaamet

soovivad saada majutusstatistikat, lisaks külastajate reisieesmärki ja rahvust

4)     Politsei- ja Piirivalveamet

kontrollivad  majutusettevõttes  külastajakaartide täitmist

5)     Veterinaar- ja Toiduamet

kontrollivad  majutusettevõttes toitlustusega seotud hügieeninõuded ja dokumentatsiooni

6)     Terviseamet

kontrollivad  majutusettevõttes pesuladu, majutusruumide puhtust

7)     Maksu- ja Tolliamet

kontrollivad  majutusettevõttes töölepinguid

8)     Päästeamet

kontrollivad  majutusettevõttes tuleohutusnõudeid ja dokumentatsiooni

back forward