Mohamed Hassan Pixabay HeadMasinõppel ja tehisintellektil on suur teoreetiline potentsiaal teha riigipoolne teenuse pakkumine kiiremaks, täpsemaks ja targemaks. See võib avada võimalusi teenuste loomiseks, mis varem eksisteerida ei saanuks ning teha riigi toimise sujuvamaks. Tegelike võimaluste ja ka ohtude mõistmiseks on vaja aga esmalt selliste teenuste prototüübid luua, need rakendada ja sellest õppetunnid saada. 

Projekt „Masinõppe ja AI toega teenused“ (MAITT) loob näited, kus viimased masinõppe ja tehisintellekti arengud on otseselt rakendatud riigi jaoks olulises valdkondades avaliku teenuse mõne lõtku pakkumiseks. Rakendusjuhtumite põhjal näitab see, mis oodatud ja ootamatud tagajärjed iseõppivate algoritmide rakendamine teenuste pakkumisel kaasa võib tuua, kui täpsed need algoritmid on ja kuidas reageerib ametnik kui teda assisteerib masinõpe või tehisintellekt. Saadavad õppetunnid lubavad paremini hinnata kas ja kui kiiresti on Eesti e-riigi uue arenguhüppe aluseks andmetelt iseõppivad teenused.

 

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond SA Eesti Teadusagentuur programmi „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamise“ (RITA) tegevusest 1 Strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamine”.  Projekt kestab 01.11.2019 - 31.12.2021.

Toetussumma on 805 212,04 eurot. ETAG