Praktikapartnerid

Kõik need asutused on esindatud messialal 11.30 - 13.00.

Avalik sektor

TÜ muuseum

Eesti Rahva Muuseum

Muinsuskaitseamet

Rahvusarhiiv

Euroopa Komisjoni esindus Eestis

TÜ rahvusvahelise õpirände keskus

Tartu Kunstimuuseum

Tartu Ülikooli eetikakeskus

Politsei- ja Piirivalveamet

Eesti Keele Instituut

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuurilooline arhiiv

Sakala Keskus

Eesti Kunstimuuseum

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Tartu Lastekunstikool

TÜ projektipõhine praktika / ajalugu

TÜ projektipõhine praktika / lingvistika populariseerimise praktika

Tartu Mänguasjamuuseum

SA NUKU

Rahvakultuuri Keskus

Erasektor

Luisa tõlkebüroo

Tele2

Nortal

Maxima Eesti

Mittetulundussektor

MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Rakendusliku Antropoloogia Keskus

Projekt „Miljon+“ (MTÜ Wikimedia Eesti)

Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)

AIESEC

Festival Maailmafilm

Projekt "Eesti keele ring"

Eesti Noorteühenduste Liit