Kava

Magistrimessil pakume nõustamist magistriõppesse sisseastumiseks ning töötube-infotunde, kus tutvustatakse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe õppekavu ja magistrikoole. Varajast saabujat tervitab hommikukohv!

Kellaaeg

Ajakava

9.30-10.00

Hommikukohv ja registreerimine messialal

Ringauditooriumi fuajee, Jakobi 2

10.00-10.05

Avasõnad

Dekaan prof Margit Sutrop

Ringauditoorium, Jakobi 2-226

10.05-10.30

Avakõne

Helena Jeret-Mäe, Nortal

Ringauditoorium, Jakobi 2-226

10.30-10.50

Ajaloo, kirjandus ja kultuuriteaduste magistrikooli tutvustus

Dots Liina Lukas

Ringauditoorium, Jakobi 2-226

10.50-11.10

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli tutvustus

Dots Pire Teras

Ringauditoorium, Jakobi 2-226

11.10-11.30

Õpetajakoolituse magistrikooli tutvustus

Maigi Vija

Ringauditoorium, Jakobi 2-226

11.30-13.00

Praktikamess  ̶  asutuste praktikapakkumised

Magistrimess  ̶  nõustamine magistriõppesse astumisel ning kõrval- ja lisaerialade valikul

Kohv messialal

Ringauditooriumi fuajee, Jakobi 2

Paralleelsessioonid

Jakobi 2-129

Jakobi 2-114

Jakobi 2-130

13.00-13.20

Pärandtehnoloogia

Ave Matsin

Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)

(inglise keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus, hispaania keel ja kirjandus, vene ja slaavi filoloogia, saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kultuurid, klassikaline filoloogia)

Dots Raili Marling

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Dots Anu Raudsepp

13.30-13.50

Kirjandus- ja teatriteadus

Dots Leena Kurvet-Käosaar

Tõlkeõpetus

Terje Loogus

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

Piret Viirpalu

14.00-14.20

Semiootika ja kultuuriteooria

Semiootika (inglise keeles)

Tiit Remm

Eesti ja soome-ugri keeleteadus 

Dots Pire Teras

Võõrkeeleõpetaja

Anu Treikelder

 

14.30-14.50

Folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)

Elo-Hanna Seljamaa

Ajalugu

Marge Konsa

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Maigi Vija

15.00-15.20

Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia

Dots Ene Kõresaar

Filosoofia (inglise keeles)

Merike Reiljan

Pärimusmuusika

Kadri Steinbach

15.30-16.00

Kultuurikorraldus (ainult avatud ülikooli õppes)

Ester Bardone

Religiooniuuringud ja usuteadus

Ain Riistan

 

13.00-16.30

Avatud individuaalnõustamine dekanaadis ja instituutides

Dekanaat, instituutide koordinaatorid