Leinaja toetamise võtmeoskused

Sarnaselt ükskõik millisele toetavale/abistavale suhtlemisele, kehtivad ka leinaja abistaja kohta teatud eeldused. Võimalikult abistava suhtlemise eelduseks on:

  • Soojus – oma inimlikkuse, kaastunde väljendamine
  • Empaatia – empaatiliste väljendite kasutamine, see aitab kaasa usaldusele ja koostööle
  • Eelarvamustevaba hoiak ja leinaja respekteerimine
  • Ehedus – enda nägemuse avaldamine selleks sobival hetkel

Kokkuvõte küsimuste küsimise põhimõtetest:

  • Head küsimused tulevad sellest, mida leinaja on juba rääkinud, mitte sellest, mida abistaja veel sooviks teada
  • Anda aega vastamiseks
  • Küsi üks küsimus korraga
  • Hoidu vastuolulistest ja süüdistavatest küsimustest, mis viivad leinaja kaitsepositsiooni
  • Ettevaatlik tuleb olla miks-küsimustega, kuna sageli vastatakse neile “ei oska öelda” või “ma pole sellele mõelnud

Kokkuvõte kuulamisoskusest:

Head kontakti ja eneseavamist toetav kuulaja:

  • Kasutab piisavalt silmkontakti
  • On tähelepanelik rääkija verbaalse ja mitteverbaalse käitumise suhtes
  • On kannatlik ega katkesta rääkijat (ootab alati, kuni rääkija lõpetab)
  • Reageerib rääkijale, kasutades nii verbaalseid kui ka mitteverbaalseid väljendeid
  • Küsib küsimusi sõbraliku tooniga
  • Toetab rääkijat lisaküsimuste ja kokkuvõtetega
  • Pakub konstruktiivset (verbaalset või mitteverbaalset) tagasisidet
  • On empaatiline (püüab kõnelejat mõista)
  • Näitab üles huvi kõneleja kui isiksuse vastu
  • Näitab üles hoolivat suhtumist ning kuulab meelsasti
  • Ei kritiseeri ega mõista kohut
  • On avatud suhtumisega

Mittetoetav kuulaja:

  • Katkestab kõnelejat (on kärsitu)
  • Ei hoia silmsidet (vahib ringi)
  • On eemalolev ega pööra rääkijale tähelepanu
  • Ei ole rääkijast huvitatud (ei hooli; mõtleb muule)
  • Ei anna kõnelejale tagasisidet (ei verbaalset ega mitteverbaalset) või annab seda ebapiisavalt
  • Muudab teemat
  • Annab hinnanguid ja arvustab
  • On kitsarinnaline
  • Räägib ise liiga palju
  • On enesekeskne
  • Annab ebavajalikku nõu
  • On ametis muude asjadega, pole aega kuulata