Leinaja toetaja oskused

Alljärgnevad oskused on kõik suunatud leinajale oma kohaloleku, jäägitu tähelepanu, hoolivuse ja aktiivse kuulamise väljendamisele. Mida paremini abistaja oskab kuulata, seda rohkem tunneb leinaja ennast toetatuna ja usaldab ennast avada. Taoline hooliv suhe areneb läbi vastastikuse austuse.

Silmside ja näoilme:

  • Loo silmside, kuid ära „jõllita“, vaid ole silmside hoidmisel vahelduv.
  • Väljenda oma näoilmega hoolimist.
  • Väldi žestikuleerimisliigutusi, mis varjavad sinu näo.

Kehakeel:

  • Ole tähelepanelik, aga pingevaba ja kasuta positiivset suhtumist väljendavaid žeste.
  • Võta kehaasend, mis on suunaga rääkija poole.
  • Istu rääkijaga samal kõrgusel.
  • Kasuta „avatud“ kehaasendit, käed ja jalad ei tohiks olla ristatud, selg sirge ja keha otse.

Hääletoon:

  • Kasuta oma loomulikku hääletooni. Sinu hääletoon kannab edasi emotsiooni.
  • Kõnele vabal ja soojal toonil.

Verbaalne järgnevus:

  • Püsi teemas. Ära hüppa ühelt teemalt teisele ega katkesta. Kasuta teemadega edasiminekuks vihjeid leinaja loost ja väljendatust.
  • Anna rääkijale aega. Ära kiirusta vastamisega.
  • Vaikus ja pausid on vägagi sobilikud. Need annavad võimaluse reflekteerida räägitut.