Leinaja abistamine

Abistaja roll on leinaja jaoks olla kohal, siin ja praegu, mitte aga leinajat „päästa“ tema valust. A.D. Wolfelt (2005) poolt loodud leinaja abistamise „teekaaslase“ mudeli kohaselt on leinaja abistaja/toetaja roll olla leinajale leinatöö läbimisel kaaslaseks, olla leinaja jaoks olemas ja järgida leinaja protsessi. See ei tähenda mitte ainult leinajal nö „silma peal hoidmist“, vaid ka tema respekteerimist, st kõigi leinas ettetulevate tunnete aktsepteerimist.

Teekaaslaseks olemine tähendab:

  1. leinaja ja tema valu väljendamiseks kohalolekut, mitte selle äravõtmist;
  2. sukeldumist leinaja hingeellu, mitte vastutust lahenduse leidmise eest;
  3. hinge- ja tundemaailma austamine, mitte intellektuaalsele keskendumine;
  4. kuulamine oma südamega, mitte analüüsimine;
  5. leinaja raskuste tunnistamist, mitte hinnangute andmist ega tema juhtimist teekaaslase seatud eesmärgi suunas;
  6. vaikuse võlu avastamist, mitte iga hetke täitmist sõnadega;
  7. rahus ja vaikuses olemist, mitte iga hinna eest edasi rabelemist;
  8. ebaselguse ja segadustunde aktsepteerimist, mitte kõige sundimist korrapäraseks ja loogiliseks;
  9. teistelt õppimist, mitte nende õpetamist;
  10. kaastundlikku huvitatust ja uudishimu, mitte eksperdiks olemist.

Kaasteelise mudeli rakendamisel abistaja:

  • kuulab leinajat toetavalt ja empaatiliselt;
  • normaliseerib leinaja tunded ja emotsioonid;
  • toetab leinaja igapäevaelu korraldamist, et vältida lisastressoreid;
  • toetab leinajal tekkida võivate reaktsioonide ja emotsioonide märkamist ka leinaja poolt. Tundeid nagu tuimus, frustratsioon, segadus, viha, ärevus, kurbus ja abitus aitab läbi töötada nende teadvustamine;
  • toetab leinajal isiklike ressursside kasutamist, et saavutada kaotusele/muutusele eelnenud toimetuleku tase;
  • lubab empaatiliselt ja hoolivalt leinajal oma kaotust leinata just nii nagu tema seda vajab;
  • otsib ja kasutab leinaja jaoks vajalikke toetavaid ressursse.

Leinaja abistamine sisaldab paljuski temaga toimuva kinnitamist. Leinajad vajavad sageli kinnitust eelkõige selle kohta, et nende tunded on normaalsed. Inimesed leinavad erinevalt. Mõne jaoks on esil emotsioonid, teisel ratsionaalne mõtlemine ja tegutsemine.