Kaotuse mõju

Kaotuse ja sellega kaasneva leina mõju indiviidile on mitmekülgne hõlmates enamat kui emotsionaalne heaolu ning sotsiaalne funktsioneerimine. Lein on sageli somaatiliste haiguste põhjuseks, olles tugevalt seotud stressiga. Uurimused on tõestanud, et kõige raskemini mõjub inimesele partneri või abikaasa kaotus, kuna lisaks personaalse, sotsiaalse ja finantsilise olukorra muutusele peavad leinajad kohanema sotsiaalse rolli muutusega. Parkes’i (2002) uurimus vanema ea leina kohta näitas, et 55st perearstile somaatilisi kaebusi kurtnud patsiendist veerand olid hiljuti kaotanud lähedase, jäänud pensionile või oli nende elus toimunud mingi muu leinaprotsessi algatanud muutus. Näiteks võib kaotusest tulenev stress füüsiliselt väljenduda immuunsüsteemi nõrgenemise ja ”murtud südame” sündroomi kaudu. „Murtud südame“ sündroom väljendub südamehaigustesse haigestumise riski suurenemises, iivelduse ja isukaotuse esinemises.  Vanemas eas ilmneb nooremate vanusegruppidega võrreldes rohkem psühhosomaatilisi sümptomeid ning emotsionaalne heaolu on enam häiritud.

Põhilisteks raskuspunktideks on üksindus, kaaslase puudumine, igapäevased meenutused, pühad ja tähtpäevad ning sotsiaalsete ja tehniliste oskuste õppimine uue rolliga seoses. Peamised toimetulekuviisid on: pidev tegevuse otsimine, reflekteerimine, suhtlemine, religioon, jätkuv emotsionaalne seotus lahkunuga. 

Loe lisaks:
https://novaator.err.ee/255471/lein-laastab-vanuri-keha ja https://novaator.err.ee/586697/lein-laastab-vanuri-keha

 

Leina sümptomid

Alljärgnev on kokkuvõte psühhiaater Erich Lindemanni poolt aastal 1944 avaldatud artiklist „Symptomatology and Management of Acute Grief“. Lindemann oli esimene leinauurija, kes normaliseeris leinaprotsessiga seotud psüühilise ja füüsilise sümptomaatika. Tema kirjelduse kohaselt on sügavas leinas viibivad inimesed märkimisväärselt sarnased. Sarnaste sümptomite hulka kuuluvad füüsiline kurnatus, mis väljendub hoogudena ja kestab paarikümnest minutist kuni tunnini, pitsituse tunne kurgus, õhupuudus, ohkamine, õõnsustunne kõhus, lihaste jõuetus, isupuudus ja tugev subjektiivne kurnatus, mida kirjeldatakse pinge või vaimse valuna. lnimene järeldab kiiresti, et neid hooge kutsuvad esile külastused ja sümpaatia tema suhtes või kadunu mainimine, seetõttu üritab ta külastusi vältida ja püüab mitte lahkunule mõelda.

Reaalsustaju on harilikult osaliselt moonutatud. Tajutakse teistest inimestest emotsionaalset kaugenemist, kusjuures teisi inimesi võidakse kirjeldada kui varjutatuid või tavapärasest "kaugematena", lisaks on leinaja hõivatud lahkunu kujutlusest. Näiteks õnnetult tütre kaotanud ema nägi vaimusilmas oma tütart telefoniputkas ja mereväepiloodil oli kujutlus, kus tema hukkunud sõber kutsub teda lennuväkke. Tihti on aga hõivatus seotud süütundega. Otsitakse leinale eelnenud ajaperioodist midagi, mida oleks võinud teha, et kaotust ära hoida. Esineb ka jahedat suhtumist varasemalt lähedastes suhetes ehk distantseerumist teistest inimestest. Sageli reageeritakse vihaselt ja ärritatult lähedaste katsetele pakkuda inimesele oma toetust.

Mitmekordsete leinajate käitumises esineb tavaliselt rohkem muutusi kui ühekordse kaotuse korral. Võib esineda rahutust, võimetust paigal istuda ja sihitut ringiuitamist, otsides endale tegevust. Samal ajal aga ei olda võimeline kindlat tegevusmustrit algatama ja järgima. Kõike tehakse entusiasmita, igapäevased toimetused ei järgne teineteisele automaatselt, vaid vajavad eraldi pingutust. lnimene avastab, kui paljud tema igapäevategevused olid seotud lahkunuga, seetõttu kaotavad need tegevused tema jaoks mõtte. Eriti kehtib see siis, kui igapäevategevused hõlmasid suhtlemist ja jagamist. See viib leinaja sõltuvuseni isikust, kes stimuleerib teda oma igapäevategevusi läbi viima.

Vahel võib leinajal ilmneda leinatava tunnuste, eriti just viimatise haigusfaasi tunnuste ülekandumist iseendale. Leinajat võivad hakata huvitama ka leinatava tegevused, näiteks kindlustusagendi abikaasa võib hakata huvituma kindlustuse tööst. See kõik kuulub normaalse leinaprotsessi juurde.

Meenuta mõnda kaotust oma elus.
Milliseid tundeid kogesid ja kuidas need ühtivad seni loetud materjalides tooduga?