Karmel Tall, MA
2016


Käesoleval minikursusel keskendutakse kaotuse ja leina mõjuteguritele ning kaotusega kohanemisele vanemas eas. Vanem iga on defineeritud kui vanusegrupp alates 65-st eluaastast.

Minikursus on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Kursuse lõpus on võimalik sooritada test ja selle edukal läbimisel väljastatakse Tartu Ülikooli digitaalne tõend. Kursuse läbimiseks kulub aega ligikaudu 4 akadeemilist tundi (0,15 EAP).

Kursuse läbinu oskab:

  • kirjeldada leinaprotsessi kulgemise dünaamikat;
  • teab, millist mõju avaldab kaotus inimese toimetulekule ja tervisele;
  • teab, kuidas toetada leinajat.

Karmel Tall (MA, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) on diplomeeritud gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja. Peamised teemad koolitajana on eluga rahuolu, stress, motivatsioon, nõustamine sotsiaalvaldkonnas, grupitöö, lein, kriis ja suitsidoloogia. Ta on läbi viinud leinagruppe ja loenguid suitsiidi läbi lähedase kaotanutele ning teraapiagruppe lähisuhtevägivalla ohvritele. Igapäevaselt tegutseb projektijuhina Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuses.