Lingikogu

Lapse õigusi käsitlevad käsiraamatud

Juridica erinumber:

FRA lapse õiguste käsiraamat

Õiguskantsleri lingikogu sh ka lapse õiguste materjalid

Kriminaalpoliitika lehekülg (materjalid, statistika, analüüsid)

Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne

Projekti 12 käsiraamat  "Laste osalusõigus ja alaealisi kästilev õigussüsteem. Teooria ja praktika." 

Rahvusvaheliste organisatsioonide ja EL materjalid

Euroopa inimõiguste kohtu lahendite kokkuvõtted

Lapse õiguste komitee lehekülg

Lapse õiguste konventsiooni üldkommentaarid (inglise keeles)

Lapse õiguste konventsiooni üldkommentaarid (eesti keelsed tõlked)

FRA lapsesõbraliku menetluse nimekiri ja meelespea

Lapsesõbraliku õigusemõistmise põhimõtted

FRA lapsesõbraliku menetluse kokkuvõte

FRA soovitused

Laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevad ELi suunised (2007)

Rahvusvahelised lepingud

Lapse õiguste konventsioon

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Lapse heaolu hindamise töövahendid

Murebaromeeter

Lapse heaolu kolmnurk selgitustega 

Lapse heaolu kolmnurk (väike)

Koolitusmaterjalid iseõppimiseks

MapChipp koolituse materjalid

Euroopa Nõukogu haridusprogramm Human Rights Education for Legal Professionals inimõiguste valdkonna tasuta netikursused   http://help.elearning.ext.coe.int/

Projekt TALE - Training Activities for Legal Experts to make Justice Child Friendly

Lapsesõbraliku kohtumenetluse materjalid

Lastekaitseliidu lapsesõbraliku õigusemõistmise koduleht

Advokaatide värav (ingliskeelne)

Lapse küsitlemise käsiraamat

Lapsesõbraliku menetluse meelespea

Kohtumenetluses osalenud laste kogemused

Kogemuste kaudu eksperdid: Soome grupp (Survivors)www.lskl.fi

Seksuaalsusega seotud teemad:

Seksuaalkäitumisalane nõustamine

Abimaterjal lapsevanemale    https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/abimaterjal-lapsevanemale

Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemaleht

Lastega töötamise piirangu info (eesti keeles)

Lastega töötamise piirangu info (vene keeles)

Uuringud ja analüüsid

FRA analüüs  lapsesõbralikust kohtumenetlusest (2017)

FRA lapsesõbraliku menetluse analüüsi eestikeelne kokkuvõte (2017)

2014. aastast laste ülekuulamiste analüüs (Kristjan Kask)

Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2015)

Probleemse seksuaalkäitumise murebaromeeter

back forward