Jätkukoolituspäev

Laste esindajate professionaalsuse tõstmine - lapse osalemise toetamine perest eraldamise menetluses

Koolituspäeva kava

27.08.2018; Tartu, Lossi 36-204

9.00-9.15    Kogunemine, registreerumine

9.15-9.40    Sissejuhatus: tervitussõnad; päevakava tutvustamine; Ülevaade kodutööst (Katre Luhamaa (Skype’ teel), Judit Strömpl, Merle Linno)

9.40-10.00  Küsitluses osalejate hinnang koostööle (Judit Strömpl)

10.00-10.30    Hea koostöö olulised aspektid kirjanduse alusel (Merle Linno)

10.30-11.00    Kogemuste jagamine, arutelu

11.00-11.20    Kohvipaus

11.20-13.00    Töö emotsionaalselt raskete teemadega - tugi ja läbipõlemise ohud (dr. Anne Daniel-Karlsen)

13.00-14.00    Lõuna

14.00-15.30    Emotsionaalselt raske teemade menetlemine: suhted lapse ja temale oluliste täiskasvanute vahel: kuidas vähendada traumasid (Anne Daniel-Karlsen)

15.30- 16.00   Spetsialisti heaolu ja teadlikkus. Teoreetiline ülevaade (Kerli Kanniste)

16.00-16.20    Kohvipaus

16.20-16.40    Spetsialisti heaolu tagamine, arutelulu ja SPARK tutvustamine (J.Strömpl)

16.40–17.00   Abivahend rahvusvahelise seadusandlusega kursis olemiseks (Katre Luhamaa)

17.00-18.00   Koolituse kokkuvõte, tagasiside, osalejate soovitused tulevikuks

back forward