Õigusaktid

Oleme siia kokku kogunud lapse õiguste seisukohalt olulisemad õigusalased allikad. NB! Ühel real võib olla ka mitu linki!

Seadusandlus:

Lastekaitseseadus

Perekonnaseadus

Tsiviilkohtumenetluse seadus

Haldusmenetluse seadus

Põhiseadus ja selle kommentaarid

Riigikohus ja märksõnastik

Rahvusvahelised lepingud:

Lapse õiguste konventsioon

Eestikeelsed üldkommentaarid

Lapse õiguste komitee lehekülg

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ja inimõiguste kohus

Temaatilised lehed

Kohtupraktika RIigi teatajas ja HUDOC andmebaas

Euroopa liidu seadusandlus, põhiõiguste harta ja Euroopa kohus

Charterpedia

Euroopa sotsiaalharta ja komitee

Komitee praktika HUDOC andmebaas

back forward