Meie tiim

Evelyn Uuemaa
Geoinformaatika kaasprofessor

evelynEvelyn on hingelt geograaf ja geoinformaatika, GIS-i ja maastikuökoloogia kaasprofessor ning TÜ geograafia osakonna juhataja. Tal on doktorikraad maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse alal ning tema eesmärgiks on suurendada geoinformaatika alast võimekust geograafia osakonnas ning kogu Eesti ühiskonnas. Tema teadusuuringute fookuses on maakasutuse / maakatte ja veekvaliteedi vastastikused mõjud, maastike muutused ning nende masinõppe abil modelleerimine. Lisaks huvitab teda geograafiliste andmete visualiseerimine.

Maastikugeoinformaatika töörühm
(+372) 737 5827
Geograafia Osakond
Tartu Ülikool
Vanemuise 46
51014 Tartu, Eesti
evelyn.uuemaa@ut.ee

 

Alexander Kmoch
Geoinformaatika teadur

alexAlex on ruumiliste hajussüsteemide teadur, kel on pikk kogemus georuumiliste andmete haldamisel ning veebi- ja pilvepõhisel geotöötlusel, keskendudes maakasutusele, muldadele, hüdroloogiale, hüdrogeoloogiale ja veekvaliteedi andmetele. Tema huvide hulka kuuluvad OGC standardid ja veebiteenused keskkonna- ja georuumiliste andmete jagamiseks, töövoogude modelleerimine ja interaktiivne ruumiandmete visualiseerimine. Alex oli hiljuti Tartu Ülikooli Marie Skłodowska-Curie stipendiaat (MSCA), kelle eesmärk oli hüdroloogilise ja veekvaliteedi modelleerimise jaoks täiustada standardiseeritud andmete ettevalmistamist, parametriseerimist ja paralleliseerimist (H2020 GLOMODAT). Nüüd on Alex täiskohaga teadur.

Desalew Meseret Moges
Geoinformaatika teadur, järeldoktor (Mobilitas+)

desalewDesalew on keskkonnateadlane, kelle uurimistöö ja huvid hõlmavad vesikonna modelleerimist, kliima ja maakasutuse muutusi, maa degradeerumist ja pinnase erosiooni. Desalew oli meie tiimis esimest korda külalisdoktorandina 2018. aastal. Vahepeal lõpetas ta doktoriõpingud geoinformaatika alal Indias Mangalore ülikoolis ja tuli 2021. aastal tagasi Eestisse järeldoktorantuuri Mobilitas+ grandiga. Oma doktoritöös ta uuris ta kliima ja maakasutuse muutuste mõju vesikondade funktsioonidele ning meie töörühmas jätkab sama teemaga.

Holger Virro
Doktorant

holgerHolger on geograafia osakonna geoinformaatika doktorant. Hetkel tegeleb ta globaalse veekvaliteedi modelleerimisega, kasutades vabavaralisi geotöötluse tööriistu (GRASS, GDAL) ja masinõpet. Antud tööriistade rakendamiseks suurandmetele kasutab ta Linuxi klastrikeskkonda ja paralleliseerimise meetodeid. Holger veetis 2019/20. õppeaasta külalisdoktorandina Yale’i ülikoolis USAs.

 

Bruno Montibeller
Doktorant

brunoBruno Montibeller on geoinformaatika doktorant. Tema teadusuuringute fookuseks on maakasutus ja maakatte ruumianalüüs, keskendudes metsandusele ja põllumajandusele. Hetkel uurib ta bioomide üleselt nii otsesel kui kaudsel inimtegevuse mõjul toimuvat metsade degradeerumist, eriti metsa katvuse ja sinna talletunud süsinikuvarude vähenemist. Vabal ajal on Bruno filmi- ja muusikasõber ning naudib reisimist.

 

Oleksandr Matsibora
Külalisteadur

oleksandr_mOleksandr on geoinformaatika spetsialist, veebiarendaja ning vabavara ja -andmete entusiast. Tal on doktorikraad geograafias ja tema huvideks on veebipõhine GIS, paleogeograafia ja mullateadus. Meie tiimis arendab ta veebipõhist DGGS rakendust andmehalduseks. Oleksandri tugevusteks on ka kasutajakogemuse ja -liidese disain ning geoandmete visualiseerimine.

 

 

Hanna-Ingrid Nurm
Magistritudeng ja geoinformaatika spetsialist

hannaingridHanna-Ingrid õpib geoinformaatika magistris ja aitab tiimis teha erinevaid geoinformaatilisi ruumianalüüse. Ühtlasi on ta eri kursuste juures õppejõududele abiks. 

 

 

Eelmised liikmed:

Iuliia Burdun
Geoinformaatika teadur

Alexander Kmoch, PhDIuliia on spetsialiseerunud kaugseire rakendustele keskkonnateadustes ja tal on doktorikraad loodusgeograafias. Tema peamine tegevusvaldkond on turbaalade hüdroloogilise režiimi kaugseire kliimamuutuste kontekstis, sest põhjavee sügavus ja temperatuur on peamised kasvuhoonegaaside eraldumist mõjutavad tegurid soodes. Iuliia kasutab kaugseire meetodeid, et arendada uudseid kasvuhoonegaaside emissioonide seire ja modelleerimise meetodeid erinevatel ruumilistel skaaladel. Alates 1.01.2022 on Iuliia Aalto ülikoolis järeldoktorantuuris.

 

Oleksandr Karasov
Geoinformaatika teadur

Alexander Kmoch, PhDOleksandri peamine huvivaldkond on ühendada kaugseire ja sotsiaalmeedia andmed, et hinnata ruumiliselt inimeste maastiku-kogemust, kultuuriga seotud ökosüsteemiteenuseid ja mittemateriaalsed looduse hüvesid. Ta on kaasatud projekti, mis tegeleb linnaliste alade sotsiaalmajandusliku staatuse hindamisega, kasutades kaug- ja maapealse seire võimalusi. Oleksandril on doktorikraad keskkonnakaitses. Alates 1.01.2022 on Oleksandr Helsinki ülikoolis järeldoktorantuuris.

 

 

Fatemeh Bahreini
Külalisteadur

Fatemeh Bahreini, PhDFatemeh oli külalisteadur september 2019 kuni veebruar 2020. Tema teadustöö meie töörühmas keskendus süsiniku ja lämmastiku ajalisruumilise dünaamika kvantifitseerimisele Eestis, kasutades protsessipõhist modelleerimist ja proovides kombineerida seda kaugseire andmetega.

 

 

Selim Bayraktar
Külalisdoktorant (august 2018 - veebruar 2019)