Enesekontrolli test

Selleks, et omandatud teadmisi proovile panna, vastake järgnevatele küsimustele. Testi võib sooritada ka korduvalt. Kui oskate küsimustele õigesti vastate, olete kontrolltööks valmis.

Küsimuste arv:13
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud
back forward