III käändkond

III käändkonda kuulub kõige rohkem ladina sõnu ning siin esineb ka kõige enam varieerumist erinevate alaliikide vahel. Nii eristatakse konsonanttüvelisi, segatüüpi ja võrdsilbilisi ning i-tüvelisi sõnu, kusjuures viimasesse võivad kuuluda nii nais- kui ka kesksoost nimisõnad. Videos näidataksegi erinevusi nende alaliikide vahel, esitades vastavate tüüpide käänamispõhimõtted.

http://www.uttv.ee/naita?id=18031

Nimetage segatüüpi sõnade tunnus.

Segatüüpi sõnad tuntakse ära selle järgi, et sellistel sõnadel on tüve lõpus kaks või enam konsonanti.

Kuidas ära tunda III käändkonna sõna?

III käändkonda kuulumise tunnuseks on -is teise põhivormi lõpus; selle tunnuse eemaldamisega saadakse kätte ka III käändkonna sõnade tüvi.

Käänake sõna 'ius, iuris n', õigus nii ainsuses kui ka mitmuses.

Sg. Nom. ius Gen. iuris Dat. iuri Acc. ius Abl. iure Pl. Nom. iura Gen. iurum Dat. iuribus Acc. iura Abl. iuribus
back forward