II käändkond

Sellest videost leiate teavet II käändkonna sõnade käänamisreeglite, käändelõppude ja erandlike sõnade kohta.

http://www.uttv.ee/naita?id=17898

Mis on II käändkonna tunnus?

II käändkonna tunnuseks on -i teise põhivormi ehk ainsuse genitiivi lõpus. Kui see -i eemaldada, ongi käes sõna tüvi.

Nimetage kesksoost sõnade käänamise erinevused meessoost sõnadega võrreldes.

Kesksoost sõnadel on alati nii ainsuses kui ka mitmuses nominatiiv ja akusatiiv ühesugused ning mitmuse nominatiivi ja akusatiivi lõpus on -a.

Käänake sõna 'liber, libri m', raamat nii ainsuses kui ka mitmuses.

Sg. Nom. liber Gen. libri Dat. libro Acc. librum Abl. libro Pl. Nom. libri Gen. librorum Dat. libris Acc. libros Abl. libris
back forward