I käändkond

Videos näidatakse, kuidas eristada üksteisest ladina käändkondi, kuidas leida ladina nimisõnade tüvi ning kuidas deklineerida I käändkonda kuuluvaid sõnu.

http://www.uttv.ee/naita?id=17897

Nimetage ladina keele käänded. Millistele küsimustele vastavas käändes sõna vastab?

Nominativus - kes? mis? Genitivus - kelle? mille? Dativus - kellel(e)? millel(e)? Accusativus (keda? mida?) Ablativus (kellega? millega? kellest? millest? kus? millal? kuidas?)

Käänake sõna 'silva, silvae', mets nii ainsuses kui ka mitmuses.

Sg. Nom. silva Gen. silvae Dat. silvae Acc. silvam Abl. silva Pl. Nom. silvae Gen. silvarum Dat. silvis Acc. silvas. Abl. silvis 

Mille poolest erinevad sõnad 'nauta' (meremees), 'poeta' (luuletaja), 'agricola' (talumees), 'clepta' (varas) reeglipärastest I käändkonna sõnadest?

Need on meessoost sõnad, mis käänduvad I käändkonna reeglite järgi.
back forward