Seminaritöö

Seminaritöö teema tuleb valida 2. kursusel. Selleks tuleb leida juhendaja haridusteaduste instituudist, vt õppejõudude teemavaldkondi, samuti juuresolevat postrit, kus on eraldi välja toodud kutseõpetaja spetsiifilised teemad. Kuna ootame kutseõpetajatelt praktilisi, igapäevatööga seotud teemade uurimist, siis on tervitatav kui leiad oma tööle ka kaasjuhendaja mõnest kutseõppeasutusest. Seminaritöö teema ja juhendaja(d) tuleb teada anda 2. kursuse kevadsemestri aines SHHI 01.048 (Seminaritöö).

teemalaat_2019

teemalaat_202011.41 MB