Lõputöö

Lõputöö kirjutamine koosneb kahest osast:

2. kursuse "Seminaritöö" on teoreetiline sissejuhatus kutseõppega seotud teemasse. Seminaritöö kirjutamist toetab vastav aine õppekavas.

3. kursuse "Bakalaureusetöö" on teoreetilisest ja uurimuslikust osast koosnev lõputöö. Selle kirjutamist toetab aine "Bakalaureusetöö seminar".