Bakalaureusetöö

Bakalaureusetöö (8 EAP) kirjutamine toimub 3. kursusel. Kolmanda õppeaasta sügisel (30. oktoobriks) esita õppekorraldusspetsialistile oma lõputöö projekt, mis on kooskõlastatud juhendajaga, vt juhis. Bakalaureustetöö kirjutamine on toetatud valikainega "Bakalaureusetöö seminar" (SVHI 01.075). Töö vormistamise reeglid ja kaitsmiskorralduse kirjelduse leiad siit juhendist. Samuti hoia kogu aeg silma all hindamiskriteeriumid, mille järgi kaitsmiskomisjon Sinu tööd hindab. 

Bakalaureusetöö esita õppekorraldusspetsialistile 22. maiks. Kutseõpetajate lõputööde avalik kaitsmine toimub 5. ja 6. juunil 2019. Siia on  oodatud kogemust omandama ka nooremad kursused!