Õppeained

Õppekava koosneb 6 moodulist (iga moodul 24 EAP), valikainetest (12 EAP, millest 6 EAPi on võõrkeel), vabaainetest (12 EAP, üliõpilane valib ained, lähtuvalt oma  soovist) ning bakalaureusetööst.

Oluline roll on kutseõpetaja erialamoodulil, mille raames tuleb läbida 9 EAP oma kutsealaga seotud õpinguid. Siin on üliõpilasel kaks võimalust: 1) leida 9 EAP ulatuses aineid Tartu ülikooli või teiste kõrgkoolide õppekavast; 2) kogenud kutseõpetajad saavad valida ka ainete vahel: Erialakonverentsil osalemine, Osalemine kutsevõistlustel või Õppematerjali avaldamine. Erialaained saab õppida ka välismaal, vt rubriiki "Mobiilsusaken". 

Ideid erialaainete valikuks leiad manuses olevast tabelist.

erialaainete_valikud.xlsx12 KB