VI. Kultuuriliste erinevuste lõiming

Lõimingufaas on omane inimestele, kes ei defineeri ennast ainult ühe kultuuriga – tüüpiliselt on tegu kahe- või mitmekultuurilise identiteediga. Tavaliselt jõutakse siia pikaajaliste tahtlike jõupingutuste tulemusena, et saavutada vastavas kultuuris suhtlemise ja mõistmise pädevusi, elades pikemalt teises kultuuris. Erinevaid perspektiive ja mõistmise viise valitakse teadlikult. Ennast tuntakse olevat pidevas „protsessis“ ja ollakse võimelised vahetama sundimatult erinevate kultuurilisi perspektiive. Taoline identiteet võimaldab osa saada erinevatest kultuuridest, kuid mõnikord võib põhjustada ka teatud võõrandumist ja tunnet, et sa pole päriselt "kodus" üheski kultuuris. Maailmavaate kategooriaid kogetakse konstruktsioonidena, mida hoiab üleval enesereflektiivne teadlikkus (kultuurid ja üksikisikud "loovad ennast ise").

Alakategooriad

Konstruktiivne marginaalsus: identiteet, mis ei põhine ühel kultuuril, kalduvus aidata kaasa kultuuridevahelisete konstruktiivsete kontaktide tekkimisele ja enda tahtlik identifitseerimine marginaalsete gruppidega, et aidata teistel neid paremini mõista.

Eetiline kohustus: pühendumine eetilise süsteemi ülesehitamisele, mis võimaldab "pühendumist suhtelisusele", ennast nähakse oma identiteedi pideva uuesti loojana.

Tüüpilised väljendid selles staadiumis

  • “Kuigi ma tunnen end vahel gruppides marginaalsena, suudan ma neisse sulanduda ja neist välja tulla suhteliselt kergesti.”
  • “Minu kodu on igal pool, kui ma tean piisavalt, kuidas siin asjad käivad.”
  • “Ma tunnen end kõige paremini, kui ma saan ehitada sildu kultuuride vahel, mida ma tunnen.”
  • “Ma suudan iga olukorda vaadata erinevate kultuuride vaatenurkadest.”
  • “Ma naudin osalemist mõlemas kultuuris.”

Kultuuriliselt lõimitud koolid toimivad ühiskondlike protsesside eestvedajana erinevate kultuuride lõimimisel, vastastikuse arusaamise kasvatamisel. Kool kasvatab vastutustundlikke maailmakodanikke, kes tahavad ja oskavad ehitada sildu inimeste vahel ning tunnevad end kompetentsena eri kultuurides tegutsemisel, osates võtta nende kultuuride suhtes ka kriitilist distantsi.