V. Kultuuriliste erinevustega kohanemine

Kohanemise faasis on inimesel piisav teadmiste ja oskuste pagas, mis võimaldab tal teadlikult muuta vaatenurka ja tahtlikult kohandada käitumist vastavale kultuurile kohaseks. Kohanemine on aktsepteerimise rakendamine ning see tekib, kui on reaalne vajadus tulemuslikult suhelda inimestega teisest kultuurist. Teise kultuuri tegelikkuse organiseerimise aktsepteerimisega saab muuta ka maailma nägemise ja situatsioonidele reageerimise viise. Seda faasi võib nimetada ka kultuuridevaheliseks empaatiaks. Selline empaatiline võimekus laseb koodi-vahetusel toimida loomulikult, olemata seejuures kunstlik või eba-autentne.  Kultuuriruumi piirid muutuvad paindlikumaks ja poorsemaks, omandatakse võime teadlikult oma kogemust siduda  konkreetse kultuurikontekstiga (enesereflektiivne teadvus).

Alakategooriad

Kognitiivne perspektiivivahetus: Teadlik perspektiivi muutus alternatiivseks kultuuriliseks mõistmiseks võimaldab alternatiivset kultuurikogemust.

Käitumiskoodeksi vahetamine: antud kultuuris kohane käitumine ja tegutsemine, mis põhinevad endast erineva kultuuri intuitiivsel tunnetamisel. Selleks teatakse, kuidas teises kultuuris asjad üldjuhul toimivad, ja seejärel intuitiivselt kohandatakse oma käitumist nendele reeglitele vastavaks.

Tüüpilised väljendid selles staadiumis

  • “Selle vaidluse lahendamiseks pean oma lähenemist muutma.“
  • “Nad peavad minuga üsna paljus kohanema, seetõttu püüan neile poolele teele vastu tulla.”
  • “Tervitan inimesi oma kultuurist ja teisest kultuurist mõnevõrra erinevalt, et arvestada, kuidas neis kultuurides lugupidamist väljendatakse.”
  • "Suudan säilitada oma väärtusi ja käituda ka kultuuriliselt vastuvõetavalt."
  • "Ma hakkan tasapisi ennast tundma selle kultuuri liikmena.“

Kultuuriliste erinevustega kohanenud koolis oskavad õpetajad diferentseerida õpet ja kohandavad oma suhtlemist eri kultuurist pärit õpilastele mõistetavamaks. Ollakse huvitatud erineva kultuuritaustaga laste vastuvõtmisest, uute kultuuride õppimisest ja uute mudelite väljatöötamisest. Õpetajad toimivad kultuuritõlkijatena ja rollimudelitena. Koolipere toimib kultuurierinevuste tähistamise ja väärtustamise mikrolaborina.