Ebakindluse vältimine

Ebakindluse vältimise dimensioon väljendab viisi, kuidas ühiskond suhtub tuleviku ettearvamatusse, püüdes seda kontrollida või tervitades seda.

Mis iseloomustab ebakindlust vältivat kultuuri?

Ebakindlust vältivates kultuurides püütakse vältida uusi, ebakindlaid ja tundmatuid olukordi. Seda tõrjutakse reeglite ning range juhtimise jms. abil. Püütakse hoiduda mitmetähenduslikkusest oma väljendustes. Eesti kultuuris domineerivad ebakindluse vältimise jooned, Hofstede skaalal on Eesti ebakindluse vältimise indeks 60, Kreekas on see aga 100.

Kuidas avaldub ebakindluse vältimine koolis?

 • Õpilane tunneb ennast ohustatuna uutes ja ebakindlates olukordades
 • Õpetaja on asjatundja, kellel on vastus või lahendus igale olukorrale
 • Nii õpilased kui õpetajad on harjunud täpselt sõnastatud plaanide ja eesmärkidega
 • Vajatakse selgeid ja kindlaid reegleid
 • Tõde nähakse absoluutsena
 • Hinnatakse akadeemilist, keerukat keelekasutust, sest see viitab tarkusele ja teadmistele
 • Võõrapelgus, kõik erinev on ohtlik

Mis iseloomustab ebakindlust taluvat kultuuri?

Ebakindlust taluvates kultuurides peetakse mitmekesisust ja erisusi huvitavaks ja arendavaks. Talutakse mitmemõttelisust ja riski. Seadusi ja reegleid on vähe ning need on paindlikud. Kõige ebakindlust taluvam kultuur leiti Singapuris, kus skooriks on 8, Euroopas on madalaim see indeks Taanis, 23

Kuidas avaldub ebakindluse talumine koolis?

 • Õpetajad/õpilased on harjunud üldistelt sõnastatud eesmärkide ja plaanidega
 • Paljud koolikultuuri puudutavad otsused sünnivad dialoogis õpilaste, õpetajate ja vanematega
 • Õpetaja ei pea olema kõiges ekspert, ta ei kaota lugupidamist kui ei oska mõnele küsimustele vastata
 • Hinnatakse lihtsat, selget, konkreetset keelekasutust
 • Tõde nähakse suhtelisena
 • Vähemuste sallivus, erinevus on normaalne ja innustav