Ajaline orientatsioon

Ajaline dimensioon näitab, kas ühiskonnas põhjendatakse  tegevusi pigem lähtuvalt minevikust ja traditsioonidest või tulevikuperspektiividest.

Mis iseloomustab pikaajalise orientatsiooniga kultuuri?

Tuleviku- ehk pikaajalise orientatsiooniga kultuurides lähtutakse põhimõttest, et meie tänased tegemised peegelduvad tuleviku edus. See on pragmaatiline kultuur, ollakse valmis pingutama täna, et tulevikus nautida hüve. Loodatakse, et hea hakkamasaamine koolis on investeering kaugemasse tulevikku, et saada hea töökoht, olla edukas, terve/õnnelik. Eesti on erakordselt kõrge tulevikuorientatsiooniga - skoor Hofstede skaalal 82. Euroopas on kõrgeim skoor Saksamaal (83), maailmas aga Lõuna-Koreas, 100.

Kuidas avaldub pikaajaline orientatsioon koolis?

  • Huvi kaugema tuleviku vastu, pragmaatilisus, innovatiivsus.
  • Valmisolek saada pingutuse eest „tasu“ tulevikus.
  • Õpilased on oma tegevustes järjekindlamad, püsivamad.
  • Kõrgete õpitulemustega ja probleemilahendusoskusega õpilased PISA-s, TIMSS-is

Mis iseloomustab lühiajalise orientatsiooniga kultuuri?

Oleviku- ehk lühiajalise orientatsiooniga kultuurides on põhirõhk tänastel suhetel ja tegevustel, pigem hinnatakse traditsioone (kuidas on varem olnud), ei säästeta ega investeerita tuleviku nimel.  Siia kuuluvad  näiteks Süüria (30), Iraan (14), Egiptus (7), Ghana (4). Samas, ka kõrgete PISA tulemustega Soomes on skoor vaid 38, madalaim Euroopas on see Iirimaal (24).

Kuidas avaldub lühiajaline orientatsioon koolis?

  • Huvi mineviku, oleviku/lähima tuleviku vastu.
  • Iga pingutus peab realiseeruma koheses tulemuses/tasus.
  • Õpilased on tegevuses  ebajärjekindlamad ja kergelt kõrvale juhitavad.
  • Pigem keskmiste õpitulemustega ja madalama probleemilahendus-oskusega õpilased PISA-s, TIMSS-is.