Kasulikke linke

Innove kogutud materjalid erineva kultuuri- ja keeletaustaga lastest hairudses - õppevara ja metoodikad: https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/muu-kodukeelega-laps/materjalid-koolidele-ja-opetajatele/

Maailmakool: https://www.maailmakool.ee/mitmekultuurilineuhiskond/

Mondo haridusprogrammid: https://www.mondo.org.ee/tegevused/eestis/