IV. Kultuuriliste erinevuste aktsepteerimine

Kui aktsepteerimine domineerib, tajuvad inimesed kultuurilisi erinevusi kontekstuaalsena. Enda kultuur on vaid üks paljudest viisidest mõista maailma. Selles staadiumis tunnistavad inimesed, et käitumine ja väärtused, ka nende endi omad, eksisteerivad eristatavates kultuurilistes kontekstides, ning käitumuslikud ja väärtuste mustrid on mõistetavad ja eristatavad eri kontekstides erinevalt. Nad mõistavad, et erinevad kultuurid pakuvad inimliku eksistentsi mõistmiseks erinevaid mudeleid. Aktsepteerimine ei tähenda alternatiivsete väärtustega nõustumist, vaid pigem iga kultuuri erineva reaalsuse taju olemasolu tunnistamist. Kultuuriliste kategooriate eristamine võimaldab kogeda eri kultuure ning eneserefleksioon võimaldab mõista ennast kultuurilises kontekstis.

Alakategooriad

Käitumuslik relativism: Tunnistatakse, et käitumine on seotud kultuurilise kontekstiga ning on keerulise interaktsiooni tulemus kultuuri sees ja kultuuride vahel.  

Väärtuste relativism: Tunnistatakse, et uskumused, väärtused ja teised mustrid, mis on seotud „hea ja halva“, „lubatu ja keelatuga“ eksisteerib teatud kultuurilises kontekstis.

Tüüpilised väljendid selles staadiumis

  • “Mida rohkem erinevusi, seda parem – on igav, kui kõik on sarnased.”
  • “Inimesed teistest kultuuridest on erinevamad, kui ma oskasin arvata.”
  • “Ma püüan alati õppida teise kultuuri kohta, enne kui ma sinna lähen.”
  • “Mida enam sa kultuuride kohta tead, seda paremini oskad neid võrrelda.”
  • “Vahel on keeruline, kuna tead, et eri kultuuride väärtused on erinevad ja tahad olla lugupidav, samas jääda oma väärtuste juurde.”

Kultuurilisi erinevusi aktsepteeriv kool võimaldab õpilastel õppida erinevate kultuuride ja religioonide kohta, pöörates tähelepanu nii sisemistele kui välistele erinevustele, aidates mõista nii enda kui teiste kultuure. Koolis olemasolevat kultuurilist mitmekesisust kasutatakse ressursina ja julgustatakse õpilastel oma erinevusi väljendama.