III. Kultuuriliste erinevuste vähendamine

Eelmise staadiumi vastandamine annab maad äratundmisele, et olenemata kultuurist jagatakse midagi üldinimlikku. Tuttavat kultuurilist maailmapilti kaitstakse uskudes, et sisimas me oleme sarnased, kas füüsiliselt, psühholoogiliselt, vaimselt või filosoofiliselt. See sarnasuse rõhutamine takistab aga oma kultuuriliste mustrite äratundmist ja teiste mõistmist, ja lõpuks vajalike kohanduste tegemist. Tüüpiliselt tehakse üldistused etnotsentriliselt – kuna kõik on põhimõtteliselt nagu meie, siis kultuuridevahelisel suhtlemisel „tuleb olla lihtsalt sa ise“.

Alakategooriad

Inimlik sarnasus: Väliste erinevuste, nagu toitumine jmt tundmine, samas veendumus, et olulistes psühholoogilistes aspektides on kõik inimesed siiski sarnased, näiteks vajadus süüa ja paljuneda. Just sarnasuse aspektist püütakse mõista eri kultuure: „oleme lõpuks kõik inimesed“.  

Universaalsed väärtused: Rõhk on inimeste sarnasuses põhiväärtuste mõttes, tavaliselt on need pärit oma kultuurist. 

Tüüpilised väljendid selles staadiumis

  • “Võti teiste kultuuridega suhtlemisel on lihtsalt olla sa ise – autentne ja aus!”
  • “Loomulikult tavad erinevad, kuid kui sa neid lähemalt tundma õpid, on nad täpselt nagu meie omad.”
  • “Suhtlen intuitiivselt inimestega, olenemata nende kultuurist.”
  • “Olenemata kultuurist motiveerivad inimesi üsna samad asjad.”
  • “Kui inimesed on ausad, taipavad nad, et mõned väärtused on üldinimlikud.”
  • „Oleme kõik Jumala lapsed, kas me teame seda või mitte.“
  • „Kõik me allume samadele turumajandusreeglitele.“
  • „Kõik me igatseme võrdset kohtlemist.“

Koolides, kus domineerib kultuuriliste erinevuste vähendamine, rõhutatakse kõigi inimeste ja kultuuride olemuslikku sarnasust ja võrdsust, hoidutakse erinevuste rõhutamisest. Ka näiteks rühmade moodustamisel  pööratakse tähelepanu sellele, et eri rahvustest õpilased saaksid teha koostööd.