II. Kaitse kultuuriliste erinevuste vastu

Inimesed, kellel domineerib kaitse kultuuriliste erinevuste vastu, kasutavad “meie-nemad” vastandamist. Tavaliselt nähakse oma kultuuri parema ja teiste kultuuri stereotüüpselt lihtsustatult negatiivsena. Selge piiri tõmbamine kaitseb oma identiteeti ohtlike teiste eest.

Alakategooriad

Alavääristamine: Oma kultuurilist maailmapilti kaitstakse seeläbi, et suhtutakse negatiivselt endast erineva kultuurilise käitumisega ja väärtustega inimestesse. Teiste kultuuride positiivse või neutraalsena kujutamist tajutakse rünnakuna oma kultuuri vastu.

Üleolek: Oma kultuurilist maailmapilti kaitstakse seeläbi, et oma kultuuri positiivseid jooni võimendatakse võrreldes teistega.

Ümberpööratud: Tendents näha teist kultuuri ülimusliku ja enda oma alamana. ("Minu uus kultuur on parem kui mu vana kultuur.")

Tüüpilised väljendid selles staadiumis

  • “Miks nad ei räägi meie keeles?”
  • “Kui ma näen teisi kultuure, saan ma aru, kui palju parem on minu oma kultuur.”
  • “Need inimesed ei väärtusta elu samaväärselt meiega.”
  • “Milline seksistlik ühiskond!”
  • “Siinsed inimesed on nii arukad, mitte nagu inimesed minu kodumaal.”

Polariseerivas koolis rõhutatakse tugevasti rahvuslikku (või ka kooli) identiteeti ja uhkust, seda ka teistele vastandumise abil.