I. Kultuuriliste erinevuste eitamine

Selles staadiumis inimesed elavad kultuuriliselt homogeenses grupis ega huvitu teistest kultuuridest. See olukord võib inimese jaoks olla kas paratamatu või tahtlik valik. Selles staadiumis inimesed kultuurilisi erinevusi ei erista või väljendatatakse neid äärmiselt lihtsustatult, märgates vaid väliseid erinevusi, mitte aga sisemisi (nt konfliktilahenduse strateegiad). Kui inimeselt küsitakse tema enda kultuuri eripärade kohta, satub ta segadusse, sest ta pole mõelnud, kuidas kultuur tema enda või teiste inimeste elamise ja arusaamise viise mõjutab. Vahel väljendatakse siin staadiumis ka pealiskaudselt tolerantsust. Teistel puhkudel kirjeldatakse teisi kultuure ebainimlikena, arvates, et käitumuslikud erinevused tulenevad puudulikust haridusest või kasvatamatusest. 

Alakategooriad

Huvipuudus: Kuna elatakse eraldatuna homogeensetes gruppides, puudub võimalus ja ka soov luua tähenduslikke kategooriaid kultuuriliste erinevuste lõikes.

Vältimine: Tahtlik eraldumine kultuuriliselt erinevustest, mis kaitseb maailmavaadet muutuste eest. Kasutatakse väga laiu kategooriaid, nagu “välismaalane”, “asiaat”, “värvilised".

Tüüpilised väljendid selles staadiumis

  • “Ela ja lase teistel elada.”
  • “Kõik suurlinnad on sarnased – palju autosid, ehitisi, McDonaldseid.”
  • “Seni kuni kõneleme sama keelt, pole probleemi.”
  • “Minu peamine mure on, kuidas leida teed ja tellida restoranis süüa.”
  • “Saan hakkama igas kultuuris suurema pingutuseta – ma ei koge iial kultuurišokki.”

Koolis, kus domineerib kultuuriliste erinevuste eitamine, lähtutakse domineeriva kultuuri mõttemudelitest ning nende jagamist eeldatakse vaikimisi ka õpilastelt, keeleliste, kultuuriliste ja usuliste vähemuste olemasolule ei pöörata tähelepanu või nende olemasolu ei märgata.