Hofstede kultuuridimensioonid

 

Hollandi kultuuriuurija Geert Hofstede kirjeldab kultuuridevahelisi erinevusi kuue mõõtme abil, mis seletavad ära ligi poole kultuuridevahelistest erinevustest.

 

Siin vaatleme, kuidas Geert Hofstede kultuuridimensioonid võivad peegelduda hariduses. Allikana on kasutatud Geert Hofstede, Gert Jan Hofstedeja Michael Minkovi (Mc Graw Hill, 2010) kogumikku Cultures and Organizations. 

 

G. Hofstede kultuuridimensioonid ja nende peegeldus hariduses:

I. Individualism/ kollektivism – rühma või indiviidi reeglite eelistamine

II. Võimudistants – millises ulatuses ühiskonnas aktsepteeritakse hierarhiad ja sotsiaalset ebavõrdsust

III. Ebakindluse vältimine –ebamäärasuse pelgamine ja vajadus formaalsete reeglite järele

IV. Maskuliinsus/ feminiinsus – karjäär, saavutustele orienteeritus vs elukvaliteet, suhted, toetus

V. Ajaline orientatsioon – huvi ja orienteeritus tänasele päevale või kaugemale tulevikule

 VI. Leebus/ nõudlikkus (hariduse kontekstis arendamisel)

 

Hofstede kultuuridimensioone ei saa võtta kui „kullastandardit“ või absoluutset tõde erinevate väärtushinnangute tõlgendamisel, pigem on see üks vahend ja võimalus navigeerida kultuuripaljususes.

Õpetajale, kelle klassi tuleb teisest kultuuriruumis õpilane, on abistav Hofstede kultuuridimensioonide indeksite võrdlus, vt  https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ Seda võrdlust on soovituslik kasutada kultuuride õppimiseks ja tõlgendamiseks, mitte käitumise ennustamiseks. Vastasel juhul suurendab see valitsevaid eelarvamusi ja stereotüüpe.