Kultuuriliste erinevuste tundlikkuse test

Enne kui tutvud Bennetti mudeliga lähemalt, tee väike enesekontrolli test! Kirjuta enda jaoks üles, mis tagasiside sa said ning hiljem materjali lugedes kõrvuta loetut oma tulemustega.

Antud testi koostamisel on lähtutud Bennetti kultuuriliste erinevuste tundlikkuse mudelist. Kuigi sa võid nõustuda enam kui ühe väitega igast grupist, vali igast väidete rühmast üks väide, mis iseloomustab kõige enam sinu tavapärast suhtumist.

Küsimuste arv:4
Avatud:alati
Lävend:1 %
Tagasi liikumine:lubatud