Bennetti kultuuritundlikkuse skaala

Milton J. Bennett, (1986, 1993, 2002, 2005, 2011) eristas 6 staadiumi kultuurierinevustega suhestumisel. Kolm esimest staadiumi nimetas Bennett etnotsentrilisteks, kus reaaluse interpreteerimisel lähtutakse oma kultuuri etteantud maailma tajumise viisidest. Kolm viimast staadiumi on etnorelatiivsed, kus kultuure mõistetakse suhtelisena ning iga käitumist saab mõista vaid selle kultuurilises kontekstis.