Meil kõigil on kultuurist tingitud  väärtused, suhtlemisviisid, kombed, erinev aja- ning ruumikäsitus, toitumis- ja riietumisharjumused. Mitmekesisusest rääkides lähtume kahest olulisest aluspõhimõttest:
1) kultuurirelativism e. pole olemas kultuuride hierarhiat (paremad ja halvemad kultuurid), vaid erisused mõtlemises ja käitumises on elu loomulik osa;
2) kultuuriline suhtlemine saab olla alati ainult kahesuunaline protsess – dialoog kultuuride vahel (Fennes, Hapgood, 2007).

Antud õpiobjekti eesmärgiks on püüda mõista ja seletada võimalikke ettetulevaid olukordi ja suhtlussituatsioone, kus kohtuvad erinevate kultuuride esindajad. Teeme seda tuginedes Geert Hofstede töörühma kultuuridimensioonide ja Milton J. Bennetti kultuuritundlikkuse uuringutele.

Õpiobjekti on koostanud:
Tartu Ülikooli hariduskorralduse lektor Karmen Trasberg (Hofstede kultuuridimensioonid) ja
Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev (Bennetti kultuuritundlikkuse skaala)