Test enesekontrolliks

10 questions
 1. Järjesta tugikava koostamise ja rakendamise sammud alates esimesest.

  Samm 1

  Samm 2

  Samm 3

  Samm 4

  Samm 5

  Samm 6

  Samm 7

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 2. Käitumise tugikava koostamine on meeskonnatöö.

 3. Õpilane rikub tunnis korda. Õpetaja kirjutab selle tagajärjel tema päevikusse märkuse. Millega on tegu?

  Proaktiivne strateegia

  Reaktiivne strateegia

 4. Milline järgnevatest pole kaudne info kogumise viis?

  Intervjuu lapsega

  Käitumuslik eksperiment

  E-kooli märkuste analüüs

  Intervjuu vanemaga

 5. Sea vastavusse sotsioemotsionaalse pädevuse valdkonna sisukirjeldus ja nimetus!

  Eneseteadlikkus

  Sotsiaalne teadlikkus

  Vastutustundlik otsustamine

  Eneseregulatsioon

  Suhetega toimetulek

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 6. Millise sotsioemotsionaalsete pädevuste valdkonna alla kuulub enesekehtestamise oskus?

  Eneseteadlikkus

  Sotsiaalne teadlikkus

  Vastutustundlik otsustamine

  Eneseregulatsioon

  Suhetega toimetulek

 7. Millises järjestuses toimub biopsühhosotsiaalne analüüs?

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 8. Milline käitumise funktsiooni analüüsi tulemusena loodud hüpoteesidest ei ole sobilik käitumusliku sekkumise loomiseks?

  Ebameeldiva heli kuulmisel suureneb tõenäosus, et laps hakkab karjuma. Tema enda hääl summutab ebameeldiva heli.

  Laps hakkab sageli lasteaias hommikul rühma minnes nutma. Tema vanemad lahkuvad rühma garderoobist siis viivitusega.

  Vanemate lahutuse tagajärjel hakkas laps rahutult käituma. Ta vähendab oma sisemisi pingeid teisi kiusates.

  Õpilane solvab vahetunnis kaasõpilasi. Selle tulemusel saab ta nende tähelepanu.

 9. Õpetaja viib läbi mudelõppe tunnis käe tõstmise oskuse kujundamiseks. Järjesta tema tegevused.

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

  • Kõige tõhusam käitumise kujundamise viis on häiriva käitumise karistamine.