Test enesekontrolliks

10 questions
 1. Milline järgnevatest pole kaudne info kogumise viis?

  Intervjuu lapsega

  Käitumuslik eksperiment

  E-kooli märkuste analüüs

  Intervjuu vanemaga

 2. Õpilane rikub tunnis korda. Õpetaja kirjutab selle tagajärjel tema päevikusse märkuse. Millega on tegu?

  Proaktiivne strateegia

  Reaktiivne strateegia

 3. Sea vastavusse sotsioemotsionaalse pädevuse valdkonna sisukirjeldus ja nimetus!

  Eneseteadlikkus

  Sotsiaalne teadlikkus

  Vastutustundlik otsustamine

  Eneseregulatsioon

  Suhetega toimetulek

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 4. Millises järjestuses toimub biopsühhosotsiaalne analüüs?

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 5. Millise sotsioemotsionaalsete pädevuste valdkonna alla kuulub enesekehtestamise oskus?

  Eneseteadlikkus

  Sotsiaalne teadlikkus

  Vastutustundlik otsustamine

  Eneseregulatsioon

  Suhetega toimetulek

 6. Milline käitumise funktsiooni analüüsi tulemusena loodud hüpoteesidest ei ole sobilik käitumusliku sekkumise loomiseks?

  Õpilane solvab vahetunnis kaasõpilasi. Selle tulemusel saab ta nende tähelepanu.

  Vanemate lahutuse tagajärjel hakkas laps rahutult käituma. Ta vähendab oma sisemisi pingeid teisi kiusates.

  Ebameeldiva heli kuulmisel suureneb tõenäosus, et laps hakkab karjuma. Tema enda hääl summutab ebameeldiva heli.

  Laps hakkab sageli lasteaias hommikul rühma minnes nutma. Tema vanemad lahkuvad rühma garderoobist siis viivitusega.

 7. Kõige tõhusam käitumise kujundamise viis on häiriva käitumise karistamine.

 8. Käitumise tugikava koostamine on meeskonnatöö.

 9. Järjesta tugikava koostamise ja rakendamise sammud alates esimesest.

  Samm 1

  Samm 2

  Samm 3

  Samm 4

  Samm 5

  Samm 6

  Samm 7

  Vale vastuse valimisega kaotad punkte!

 10. Õpetaja viib läbi mudelõppe tunnis käe tõstmise oskuse kujundamiseks. Järjesta tema tegevused.

    

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   Vale vastuse valimisega kaotad punkte!